photo_style_two

Methode


METHODE

Ronee geeft consultaties of begeleid groepen, privé en in bedrijven, die inzicht willen krijgen in bijv. hun steeds weer kerende patronen en programmaties (script) die ze als hinderlijk ervaren. Hij stelt zich dan in verbinding met zijn Hogere Zelf en maakt van daaruit contact met het Hogere Zelf van de vraagsteller(s). Dit kan alleen indien de hulpvrager effectief gemotiveerd is om een daadwerkelijke volgende stap op zijn unieke levenspad te zetten. Nooit zal Ronee de groei en de vrije keuze mogelijkheid van een vraagsteller of onderzoeker ontnemen door bijv. een platte en niet ter zake doende toekomstvoorspelling te maken. Hij zal zich als medium ook niet laten verleiden om niet ter zake doende boodschappen van overleden dierbaren over te brengen. Eerder zal de onderzoeker aangeraakt en geïnspireerd worden om op zijn individuele levenspad, zijn vrijheid, zijn vreugde en zijn zelfvertrouwen te vergroten, zodat vraagsteller aangezet wordt om zijn eigen, unieke levensmissie te gaan vervullen. Vraagstellers of (zelf)onderzoekers worden uitgenodigd tot zelfwerkzaamheid. Vanaf 2021 zullen de consultaties doorgaan via video conferentie.

Reacties uitgeschakeld voor Methode