photo_style_two

Ronee


RONEE

Je zou kunnen zeggen dat Ronee in de verschillende incarnaties die hij geleefd, doorleefd en onthouden heeft, de hogere klassen van de levensschool met succes heeft doorlopen. Als kind was hij ervan overtuigd dat iedereen dezelfde gaven had. Hij dacht dat iedereen, net als hij begaafd was met helder weten. Al snel moest hij ondervinden dat zijn opmerkingen en uitspraken door zijn omgeving niet ernstig werden genomen. Erger nog, hij werd omwille van zijn gaven vaak bestraft. Zo onderdrukte hij zijn helderziende talenten. Pas later in zijn leven, na allerhande pijnlijke gebeurtenissen, ontwaakte zijn hoog- gevoeligheid in alle hevigheid. Hij diende dringend te leren om de niet aflatende stroom van informatie die ongevraagd, langs alle kanten naar hem toekwam te reguleren en te doseren. Ondertussen heeft hij de “aan en uit” knop ontdekt en onder controle. Nu kan hij je als je met vragen naar hem toekomt faciliteren om je “weg” naar meer bewustzijn te vergroten en te versterken.

Naast het begeleiden en zelfs genezen van heel wat particuliere vraagstellers, heeft Ronee ook ervaring mogen opdoen als consultant in een groot consultancybedrijf in Nederland. Als “hoofd spirituele zaken” heeft hij heel wat veranderingstrajecten in professionele organisaties mee tot een goed einde gebracht.

Ronee heeft als lichtwerker reeds heel wat mensen, privé en in bedrijven, mogen “aanraken” en inspireren. Met aanraken bedoelen we hier uiteraard een aanraking van de ziel. Of nog beter, vraagstellers worden uitgenodigd om zich te verbinden met zich Zelf, zodat ze alle antwoorden uiteindelijk zelf leren vinden.

Ronee is mede oprichter van TRANSVORMMENSIA.

Reacties uitgeschakeld voor Ronee